جزئیات دواطلب

انجام کلیه امور حقوقی

انجام کلیه امور ثبتی از جمله

ثبت شرکت و تغییرات در مناطق آزاد تجاری قشم کیش جلفا

انجام ثبت علائم تجاری و طرح صنعتی

پیگیری دعاوی حقوقی

تنظیم قراردادها

مهارت ها و ابزارها

Team Work
Commitment
Flexibility
Stress Management
Team Management

تجربه کاری

 • ۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
  معاونت
  منابع انسانی ناجا
  معاونت نیروی انسای ناجا
 • ۱۳۸۸ - ۱۳۹۹
  مدیر میانی
  هلدینگ لوازم آرایشی بهداشتی
  مدیر حقوقی