استخدام تامین اجتماعی ۹۹ ،شرایط استخدامی تامین اجتماعی

  • حسابداری و مالی ,مهندس صنایع و مدیریت ,مهندسی کامپیوتر وit ,پرستاری
  • تمام وقت
  • 1 سال پیش
  • سراسر کشور

اطلاعات شغلی

  • آیکون
    نوشته شده در مرداد 14 ,1399

شرح شغل

خبر استخدام تامین اجتماعی ۹۹

سازمان تامين اجتماعي به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي تابعه، افراد واجد شرايط را از طريق برگـزاري آزمـون كتبي، مصاحبه و طي مراحل گزينش بصورت استخدام پيماني و يا قراردادي در مراكز ملكي و مراكز تحت پوشش هولـدينگ درمـان در دو بخش درمان و بيمه اي دعوت به همكاري مي نمايد. بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي سازمان تامين اجتماعي مي رساند كـه ثبـت نـام در اين آزمون منحصرا به صورت اينترنتي از طريق درگاه اينترنتي سازمان سنجش و آموزش كشور از روز دوشنبه مورخ 99/5/13 آغاز و لغايت روز پنجشنبه مورخ 99/05/23 پايان مي پذيرد.
كليه متقاضـيان ضـرورت دارد كـه در مهلت در نظرگرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمـودن مـدارك و اطلاعـات مـورد نياز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمايند

> شرايط عمومی استخدام تامین اجتماعی ۹۹

1 -تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2 -اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران و دين مبين اسلام يا يكي از اديان مصرح در قانون اساسي.
3 – دارا بودن حداقل 20 سال سن تمام و حداكثرسن برابر مفاد مندرج در شرايط اختصاصي استخدام.
4 -دارا بودن گواهي فراغت از تحصيل و دانش تخصصي و توانايي هاي لازم براي انجام وظايف و مسئوليتهاي شغل مورد نظر.
5 -دارا بودن برگ پايان خدمت زير پرچم و يا معافيت دائم. (ويژه آقايان)
6 -داشتن سلامتي جسمي و رواني و عدم اعتياد به مواد مخدر.
7 -نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
8 -استخدام افرادي كه در اجراي قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري يـا آراء قـانوني مراجـع ذيصـلاح بـه مجازاتهـاي اخـراج، بازنشستگي، بازخريد خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده اند ممنوع است.
9 -داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، آزمايشي و پيماني سازمان تامين اجتماعي باشند. يادآوري: ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبـان آخـرين روز ثبت نام 99/5/23 و محاسبه سن آن ها اولين روز ثبت نام 99/5/13 ميباشد.

> شرايط اختصاصی استخدام تامین اجتماعی ۹۹

1 -مقاطع و رشته هاي تحصيلي در عنوان شغلي مورد تقاضا براساس مقاطع و رشته هاي تحصيلي مندرج در اين آگهي ميباشد.

داوطلبان صرفا در صورتي مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه عنوان مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و يا گـرايش رشـته تحصيلي آنان به طور كامل و به صورت مشخص در شرايط احراز مشاغل ذكر شده باشد لذا داوطلباني كـه مقطـع تحصـيلي، رشـته تحصيلي و يا گرايش- رشته تحصيلي آن ها عينا در آگهي درج نشده باشد از ثبت نام خودداري نمايند. بديهي است در هر مرحله از فرايند جذب و بكارگيري مشخص گردد كه مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و يا گرايش تحصيلي آن ها با شرايط ذكر شده در آگهي منطبق نباشد و داراي پسوند، پيشوند كمتر و يا بيش از آنچه در آگهي ذكر شده، باشد از ساير فرايند استخدام حذف و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
توجه: اگر رشته تحصيلي بدون گرايش ذكر شده باشد صرفا رشته تحصيلي بدون گرايش ملاك عمل بوده و در صورتيكه رشـته تحصيلي با گرايش هاي مشخص ذكر شده باشد فقط آن رشته تحصيلي با گرايش هـاي ذكـر شـده مـلاك عمـل خواهـد بـود. لـذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرايط اعلام شده دقت كافي بعمل آورده و از ثبت نـام در شـغل هـايي كـه واجـد شرايط نيستند، خودداري نمايند.

2 -شرايط سني و مقطع تحصيلي و معدل كل داوطلبان به شرح ذيل تعيين مي گردد:

1/2 -دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم صرفا در عنوان شغلي متصدي پذيرش و اطلاعات با شرط معدل حداقل 14 و شرط سني حداكثر 30 سال تمام.
2/2 -دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس با شرط معدل حداقل 15 و شرط سني حداكثر 30 سال تمام.
3/2 -دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس با شرط معدل حداقل 15 و شرط سني حداكثر 32 سال تمام صرفا براي رسته بهداشتي و درماني.
4/2 -دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس با شرط معدل حداقل 14 و شرط سني حداكثر 33 سال تمام.
5/2 -دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس با شرط معدل حداقل 14 و شرط سني حداكثر 35 سال تمام صرفا براي رسته بهداشتي و درماني و دكتري عمومي . 6/2 – دارندگان مدرك تحصيلي دكتري (phd) با حداكثر38 سال تمام.
7/2 -دارندگان مدرك تحصيلي دكتري (پزشكان متخصص) با حداكثر40سال تمام.
* مدارك تحصيلي موسسات آموزش عالي كه مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد ملاك عمل خواهد بود.
تبصره1 :مدت خدمت سربازي، انجام خدمات قانوني (قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و ضريبK) ،مدت اشتغال تمام وقت متقاضيان استخدام در واحدهاي تابعه سازمان، شركت ها يا موسسات تابعه(صد در صد متعلق به سازمان)، كارگزاري هاي رسمي سازمان و نيروهاي شاغل در بيمارستانها و ساير مراكز درماني متعلق به سازمان كه به صورت موسسه و يا هيات امنايي و يا هيات مديره فعاليت مي نمايند، با ارائه گواهي پرداخت حق بيمه و متناسب با مدت اشتغال به كار، دال بر تائيد مراتب مذكور و نيز سنوات ارفاقي مندرج در قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان درمورد ايثارگران به حداكثر شرط سني هر مقطع تحصيلي مندرج در اين آگهي مشروط به آن كه از حداكثر 35 سال تمام و براي رشته هاي دكترا ( phd و متخصص) 40 سال تمام تجاوز ننمايد، اضافه ميگردد. شايان ذكر است ساير سوابق پرداخت حق بيمه به هر طريقي خارج از موارد مذكور مشمول اين بند نميباشد.

توضيحات: شركتهاي ماموريتي و تكليفي سازمان تامين اجتماعي به شرح ذيل مي باشد:
1 -موسسه املاك و مستغلات تامين اجتماعي
2 -بانك رفاه كارگران
3 -موسسه حسابرسي تامين اجتماعي
4 -شركت گروه هتلهاي هما
5 -موسسه فرهنگي و هنري آهنگ آتيه
6 -رفاه گستر
7-سرمايه گذاري تامين اجتماعي
8 -شركت بازرگاني بين المللي تامين اجتماعي
9 -شركت انتشارات علمي و فرهنگي
10 -كار و تامين
11 -گروه پزشكي حكمت
12 -شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران
13 -شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين
14-شركت مهندسي تاسيسات وانرژي تامين.

> قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان

با عنايت به قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام(مصوب 1371) ،مدت حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبـرد حـق عليـه باطل به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثـر مجروحيـت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به ميزان مدت بستري، مدت اسارت در مورد داوطلباني كه در طول جنگ تحميلي به اسارت دشمن بعثي و يا گروههاي ضدانقلاب درآمده اند به ميزان مدت اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازكار افتاده كلـي كـه قـادر بكار نميباشد و مفقود الاثرها (فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر) تا ميزان 5 سال در صورت ارائه گـواهي از مراجـع ذيصـلاح قبل از مرحله مصاحبه در زمان تحويل مدارك به حداكثر شرط سني هر مقطع تحصيلي مندرج در بند (2 ) اين آگهي قابل افـزايش خواهد بود، مشروط به اينكه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افـزايش طبـق ايـن بنـد از حـداكثر شـرط سـني 35 سـال و بـراي رشته هاي دكترا از 40 سال تمام تجاوز ننمايد.
تبصره 2 -فرزندان شاهد، جانبازان از كارافتاده كلي، آزادگان از كارافتاده كلي و فرزندان آنان كه علاوه بر سـهميه اسـتخدامي با كسب حد نصاب قبولي و امتيازات لازم در آزمون پذيرفته شوند مي توانند هماننـد سـاير فرزنـدان شـاهد، جانبـازان و آزادگـان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهرهمند گردند.
3 – معافيت پزشكي خدمت زيرپرچم داوطلبان در صورت قبولي در آزمـون اسـتخدامي كتبـي صـرفا پـس از تاييـد كميسـيون پزشكي مبني بر توانايي انجام امور مربوطه در عنوان شغلي مورد تقاضا قابل پذيرش خواهد بود.
4 -ارائه گواهي انجام خـدمات قـانوني (قـانون خـدمت پزشـكان و پيراپزشـكان، ضـريب k ) و يـا معافيـت از آن درمـورد فـارغ التحصيلان رسته بهداشتي و درماني و پزشكان به هنگام اخذ مدارك (قبل از مصاحبه) الزامي ميباشد. بديهي است در صـورت عـدم ارائه گواهي مذكور در زمان مقرر، قبولي متقاضي در آزمون كتبي كان لم يكن تلقي خواهد شد.
5 -عدم اشتغال و همچنين نداشتن تعهد خدمت به دولت، شركت هاي دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت وموسسـاتي كـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است به هنگام انعقاد قرارداد وشروع بكار درسازمان الزامي ميباشد.
6 -مقطع تحصيلي متقاضيان صرفا بر اساس مقاطع و رشته هاي تحصيلي مندرج در اين آگهي خواهد بود. تبصره 1 :ارائه هرگونه مدرك تحصيلي بالاتر از مقطع تحصيلي شغل مورد تقاضا پس از استخدام در سازمان (مدارك منطبق بـا شرايط احراز مشاغل سازمان) پس از طي 10 سال خدمت در عنوان شغلي مورد تقاضاي آزمون مربوطـه مشـروط بـه وجـود رديـف بلاتصدي، رضايت از عملكرد و عدم نياز استان به تامين نيروي جايگزين تا آزمون آتي بـا لحـاظ قـوانين و مقـررات ذيـربط سـازمان امكانپذير خواهد بود. تبصره 2 :ارائه مدارك معادل و افتخاري به عنوان مدرك تحصيلي معتبر ملاك عمل قرار نمي گيرد.
7 -در صورتي كه در كليه مراحل حين استخدام و بعد از آن، خلاف موارد مندرج در آگهي اسـتخدام بـه اثبـات برسـد از ادامـه مراحل آزمون داوطلب جلوگيري و در صورت اشتغال به كار، به علت عدم رعايت شرايط استخدام و ارائه مـدارك خـلاف واقـع، فـرد مربوطه تا قبل از استخدام رسمي طي ابلاغ كتبي لغو قرارداد/اخراج و پس از رسمي شدن به هيات هاي رسيدگي به تخلفـات اداري جهت اتخاذ تصميم معرفي خواهد شد. ضمنا در خصوص مقطع و رشته تحصيلي اظهار متقاضي در مرحله ثبت نـام و ارايـه مـدرك تحصيلي منطبق با شرايط آزمون مبناي عمل است.
تبصره: حدنصاب لازم براي پذيرش داوطلبان در آزمون كتبي كسب حداقل 50 درصد امتياز در هر يك از بخش هاي عمـومي و تخصصي ميباشد.
8 -مصاحبه استخدامي از داوطلبان در صورت احراز حد نصاب امتياز آزمون كتبي و با رعايت اولويت امتياز مكتسـبه بـه ميـزان سـه برابر ظرفيت استخدامي در عنوان شغلي مربوطه پس از تعيين تكليف و كسر مجوز سهميه هاي قانوني ايثـارگران بـه اسـتناد مـاده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و تبصره (2 ) آن و همچنين 3 %قانون جامع حمايت ازحقوق معلولان صورت خواهد پذيرفت.
9 -جذب مشمولين ماده21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و تبصره(2 ) آن، از محل مجوزهاي استخدامي به ميزان سـهميه تخصيصي صرفا در صورت ثبت نام و از طريق شركت در آزمون استخدامي ورقابت بـين داوطلبـان مشـمول سـهميه هـاي موصـوف بـر اساس اولويت امتياز مكتسبه جهت معرفي به مصاحبه استخدامي و پس از احراز شرايط عمومي گزينش صورت خواهد پذيرفت.

> امتيازات و سهميه های قانونی

1-سهميه 25 درصد ايثارگران:
حسب ماده (21 (قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، بيست و پنج درصد سهميه استخدامي به جانبـازان و آزادگـان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد 25% و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يكسال و بالاي يكسال اسـارت و خواهر و برادر شهيد اختصاص دارد.
نكته مهم: صرفا ايثارگراني مجازند از سهميه استخدامي 25 %بهره مند شـوند كـه وضـعيت شـغلي آنـان در فرآينـد ثبـت نـام و برگزاري آزمون استخدامي در سيستم سجايا “بيكار” ثبت شده باشد.
تبصــره1 : مشــمولين ســهميه 25 %ايثــارگران مجــاز بــه بهــره منــدي از ســهميه هــاي اســتخدامي ســاير ايثــارگران نمي باشند. به عبارت ديگر هر يك از داوطلبان مي بايست در صورت مشمول بودن، صرفا از يك سهميه اسـتخدامي مشـخص شـده استفاده نمايد. بديهي است در اين صورت مشمولين سهميه 25 %ايثارگران، جهت اسـتفاده از سـهميه اختصاصـي خـود صـرفا بايـد مشاغل مشخص شده جهت اين سهميه را انتخاب نمايند.
تبصره 2 : به كليه ايثارگران بيكار مشمول سهميه استخدامي 25 درصد ايثارگران توصيه مـي شـود بـراي حصـول اطمينـان از چگونگي امكان بهره مندي خود از سهميه استخدامي، قبل از ثبت نام با مراجعه به سايت ايثار و يا در صورت نياز بـه بنيـاد شـهيد و امور ايثارگران محل پرونده، نسبت به مشخص شدن وضعيت شغلي خود و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمايند.
تبصره 3 :باتوجه به هماهنگي بعمل آمده با بنياد شـهيد و امورايثـارگران عنـوان شـغلي و محـل خـدمت مـورد تقاضـا جهـت مشمولين سهميه 25 % ايثارگران از سهميه ساير داوطلبان تفكيك گرديده و داوطلبان ايثـارگر مشـمول ايـن سـهميه، بـراي اعمـال سهميه مذكور صرفا بايد مشاغل مشخص شده براي اين سهميه را انتخاب نمايند.
تبصره 4:كسب حدنصاب نمره آزمون براي مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران ( به استثناء خواهر و بـرادر شـهيد) تـا سقف سهميه (25درصد) الزامي نميباشد. بديهي است در صورتي كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل محل هـاي سـهميه آزاد شركت نمايند كسب حدنصاب نمره آزمون در شغل مربوط الزامي است.

2-سهميه 5 درصد ايثارگران:
پنج درصد 5% سهميه استخدامي به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزنـدان آنـان، فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت اختصاص دارد.
تبصره 1 : بكارگيري نيروهاي مشمول سهميه 5درصد درصورت ثبت نام و شركت در آزمـون حسـب بـالاترين نمـرات فضـلي (اولويت به بالاترين نمرات بين متقاضيان سهميه 5 درصد به تعداد سهميه تخصيصي بدون لحاظ عنوان شغلي مورد تقاضا) و پـس از كسب حدنصاب امتياز مصاحبه استخدامي و احراز شرايط عمومي گزينش امكان پذير خواهد بود.
تبصره2 :داوطلبان سهميه استخدامي 5 %حق انتخاب شغل محل هاي مربوط به سهميه 25 %و تبصـره 2 مـاده (21 ) قـانون جامع خدمات رساني به ايثارگران را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون حذف خواهند شد.
تبصره 3 :كسب حدنصاب نمره كتبي آزمون جهت مشمولين سهميه 5 درصد ايثارگران الزامي است.
تبصره 4 :پس از آزمون كتبي و معرفي داوطلبان براي بررسي مدارك و مصاحبه در سهميه مشخص شده، امكان تغيير سهميه معرفي شده داوطلبان وجود نخواهد داشت.
3 -تبصره (2 ) ماده (21 ) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران: به استناد تبصره مذكور، بكارگيري يكي از فرزندان شهيد، فرزندان جانبازان بيست و پـنج درصـد و بـالاتر، فرزنـدان آزادگـان بـه جايگزيني همكاران بازنشسته ايثارگر به ميزان سهميه مندرج در اين آگهي با رعايت شرايط عمـومي اسـتخدام از طريـق شـركت در آزمون و رقابت بين مشمولين سهميه مذكور و پس از كسب حدنصاب امتياز مصاحبه اسـتخدامي و احـراز شـرايط عمـومي گـزينش امكان پذير خواهد بود.
تبصره: داوطلبان مشمول صرفا مجاز به انتخاب يكـي از سـهميه هـاي تبصـره(2 ) مـاده (21) قـانون مـذكور و يـا 25 درصـد ايثارگران مي باشند.

> تذكرات مربوط به مشمولين قانون مذكور

تذكر 1 :سهميه ايثارگران صرفا در عناوين شغلي اعمال خواهد شد كه ظرفيت پذيرش آن بيش از يـك نفـر باشـد و در عنـاوين شغلي با ظرفيت يك نفر سهميه مذكور لحاظ نخواهد شد.
تذكر2 :ايثارگران متقاضي استفاده از سهميه استخدامي موضوع ماده (21 ) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و تبصـره (2) آن صرفا از يكي از سهميه هاي مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه مي توانند استفاده كنند .
تذكر3 :جانبازان،آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان از شرط حداقل معدل و حداكثر سن معاف بوده و در صورت ثبت نام و موفقت در آزمون (كتبي و مصاحبه) به ميزان سهميه تخصيصي استخدام خواهند شد. بـديهي اسـت معافيـت هاي مندرج در اين بند صرفا به ميزان تعداد سهميه ها ي مندرج در اين آگهي ميباشد.
تذكر4 :رعايت شرايط علمي (مقطع و رشته تحصيلي) حسب موارد مندرج در آگهي و همچنين احراز شـرايط عمـومي گـزينش قبل از بكارگيري نيرو از محل سهميه ايثارگران (25 درصد- 5 درصـد – تبصـره (2 ) مـاده (21) (قـانون جـامع خـدمات رسـاني بـه ايثارگران) الزامي ميباشد.
تذكر5 :پس از تعيين تكليف سهميه هاي مذكور، ساير داوطلبان متقاضي استفاده از محل سهميه هاي ياد شده در صورت وجود شغل محل مربوطه در سهميه آزاد به عنوان متقاضي عادي تلقي و در خصوص آنان رعايت شرط سن، معدل و سـاير شـرايط آگهـي الزامي خواهد بود.
4 -سهميه 3 درصد معلولين:
سه درصد از مجموع مجوزهاي استخدامي هر استان از بين معلولان بهزيستي واجد شرايط از طريق ثبت نام و شركت در آزمـون استخدامي و به ميزان سهميه تخصيصي پس از كسب حدنصاب بر اساس اولويـت امتيـاز مكتسـبه و اخـذ نظريـه هسـته گـزينش و كميسيون پزشكي مبني بر توانايي انجام كار صرفا در عنوان شغلي مورد تقاضا بكارگيري مي گردند. شايان ذكـر اسـت رعايـت كليـه شرايط مندرج در اين آگهي جهت متقاضيان سهميه موصوف الزامي ميباشد.
تبصره 1 :سقف سني مندرج در قسمت شرايط اختصاصي اسـتخدام جهـت مشـمولين سـهميه 3 % بهزيسـتي بـا يـك مقطـع تحصيلي بالاتر محاسبه مي گردد. تبصره 2 :سهميه 3درصد معلولان صرفا در عناوين شغلي اعمال خواهد شد كه ظرفيت پذيرش آن بيش از يك نفـر باشـد و در عناوين شغلي با يك نفر ظرفيت سهميه مذكور لحاظ نگرديده و انتخاب افراد بر اساس اولويت امتياز مكتسبه خواهد بود.
تبصره3 :كسب حدنصاب نمره كتبي آزمون جهت مشمولين سهميه 3 درصد معلولين الزامي است.
تبصره4 :پس از تعيين تكليف سهميه مذكور، ساير داوطلبان متقاضي استفاده از محل سهميه ياد شده بعنوان متقاضـي عـادي تلقي و در خصوص آنان رعايت كليه شرايط الزامي خواهد بود. بديهي اسـت مشـمولين مـي بايسـت در صـورت موفقيـت در مرحلـه آزمون كتبي نسبت به ارائه گواهي از سازمان بهزيستي اقدام نمایند
داوطلبان متقاضي سهميه هاي 3 درصد و 5 درصد ايثاگران و همچنين تبصره 2 ماده (21 ) قـانون جـامع خـدمات رسـاني بـه ايثارگران ضرورت دارد در زمان ثبت نام به ظرفيت موجود براي سهميه هـاي فـوق در ادارات كـل و مـديريت هـاي درمـان اسـتانها مندرج در جدول شماره (1 ) توجه نمايند.

بديهي است در استانهايي كه در سهميه مورد تقاضا ظرفيت آن صـفر (0) درج گرديـده در صورت شركت در آزمون بررسي شرايط آنان همانند داوطلب آزاد خواهد بود.

مراحل ثبت نام استخدام تامین اجتماعی ۹۹

1 -تكميل فرم ثبت نام اينترنتي.
2 -فايل عكس اسكن شده. داوطلب ميبايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير، اسكن نموده و فايل آن را براي ارسـال از طريـق برنامـه ثبت نام اينترنتي آماده نمايد:
– عكس 4 3 كه در سال جاري گرفته شده باشد. (عكس تمام رخ)
– عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.
– اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل 300 200 پيكسل و حداكثر 400 300 باشد.
– تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.
– حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلوبايت بيشتر باشد.
– حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.
– حتي الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
تبصره 1 :اسكن عكس از روي كارتهاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و…) قابل قبول نميباشد و داوطلبـان لازم اسـت از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند
تبصره 2 :عكس خواهران بايد با حجاب و صورت آنان كامل مشخص باشد.
تبصره 3 :درصورت ارسال عكس غير معتبر، ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب ميگردد.
يادآوري مهم: با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمونهاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكـس داوطلبـان، كـه ايـن موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجـام ميشـود رخ داده اسـت. تاكيـد ميگـردد كـه عـلاوه بـر كنتـرل اطلاعات ثبت نامي، حتما نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري بـه جـاي عكـس شـما الصـاق نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقـررات بـا وي رفتـار خواهد شد.

> پرداخت وجه ثبت نام

ثبت نام به صورت اينترنتي از روز دوشنبه مورخ 99/5/13 لغايت روز پنجشنبه مورخ 99/5/23 انجام خواهد پذيرفت.
متقاضيان واجد شرايط ميبايست به درگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 750000 ريال به عنوان هزينه ثبت نام به صورت الكترونيكي و با كارتهاي بانكي متصل به شبكه ي شتاب نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نياز اقدام نمايند.
لازم به توضيح است هزينه ثبت نام به حساب مشخص شده در سازمان تامين اجتماعي واريز خواهد شد.
– متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را ياد داشت نموده و تا پايان مراحـل اسـتخدام نـزد خود نگهداري نمايند.
– به ثبت نامهاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميگردد.

> مدارک و مستندات لازم

با توجه به اينكه مدارك متقاضيان حسب نياز سازمان پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون كتبي به ميزان دو برابر مجوزهاي استخدامي اخذ و بررسي خواهد شد، لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي و همچنين اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامي باشد، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد، و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتايج اوليه، مصاحبه و حتي درصورت پذيرش نهايي، داوطلب حذف خواهد شد و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.

> زمان برگزاری آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون

– كارت شركت در آزمون از روز سه شنبه مورخ 99/6/18 بـراي مشـاهده و پرينـت بـر روي درگـاه اينترنتـي سـازمان سـنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ 99/6/21 در مراكـز اسـتانها برگـزار خواهد شد و ملاك تعيين حوزه امتحاني بر اساس انتخاب داوطلب در تقاضانامه به هنگام ثبت نام خواهد بود. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون برروي كارت شركت درآزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.
لازم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و مـدارك داوطلبـان پس از اجراي آزمون بررسي خواهد شد.

> مواد آزمون استخدام تامین اجتماعی

به هر يك از داوطلبان يك دفترچه عمومي و يك دفترچه سوال تخصصي حسب مورد داده خواهد شد.
آزمون عمومی:
1ّ -فناوري اطلاعات (مهارتهاي هفتگانـه ای سی دی ال
2-زبـان انگليسـي ـ عمـومي،
3 -آيـين نگـارش زبـان فارسـي،
4 -معـارف اسلامي*،
5 -دانش اجتماعي و حقوق اساسي،
6 -شناخت تأمين اجتماعي،
7 -اطلاعات عمومي،
8 -هوش و توانمندي هاي عمومي
* توجه: اقليت هاي مذهبي از پاسخگويي به سؤال هاي معارف اسلامي معاف هستند و امتياز آن در ساير مواد آزمون عمومي توزيـع خواهد شد.
**: آزمون عمومي نمره منفي دار.

آزمون تخصصی:
*علاوه بر آزمون عمومي، آزمون تخصصي حسب مورد در عنوان شغلي مربوطه به شرح مندرج در اين آگهي انجام خواهد شد.
* سوالات آزمون تخصصي بر اساس رشته هاي شغلي طراحي مي گردد و مواد (دروس) هريك از عناوين شغلي و جزئيات مربوطه در جدول شماره 2 درج گرديده است.

*براي پزشكان متخصص صرفا آزمون مصاحبه علمي برابر ضوابط ذيربط برگزار خواهد شد، بنابراين ثبت نام پزشكان متخصص حسب ضوابط و مجوزهاي مندرج در اين آگهي الزامي ليكن نياز به شركت در آزمون كتبي نميباشد.
تذكرات و نكات مهم در خصوص استخراج نتايج اوليه:
1-آزمون كتبي (عمومي و تخصصي ) داراي حدنصاب بوده و به صورت چهارگزينهاي و با احتساب يك سوم نمره منفي طراحي خواهد شد. استخراج فهرست افراد داراي حدنصاب صرفا بر اساس نتيجه آزمون كتبي خواهد بود.
2 -كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون هيچگونه حق استخدامي ايجاد نميكند.
3-داوطلبان در صورت قرار گرفتن در فهرست دو برابرمجوزهاي استخدامي مكلفند مستندات و مدارك مورد نياز را قبل از مصاحبه استخدامي كه متعاقبا از سوي سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد شد، ارائه نمايند.
4-مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، گزينش و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بلااثر ميشود.

برای ثبت نام استخدام تامین اجتماعی به سایت سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه نمایید

هشدارهای شغلی

برای آخرین مشاغل مطابق با معیارهای جستجوی خود ، ایمیل دریافت کنید