شغل رویایی خود را پیدا کنید

شغل رویایی شما منتظرتان است

شغل رویایی منتظر شماست

بیش از 2000 فرصت شغلی و استخدام بیش از 700 داوطلب

نظرات مشتریان

جدیدترین پست های وبلاگ

  • 1400-03-13

حق بیمه در سال ۱۴۰۰ به تفکیک سهم کارگران و کارفرمایان

حق بیمه در سال ۱۴۰۰  : پس از تعیین مبلغ دقیق حقوق سال ۱۴۰۰ ی...

مشاهده
  • 1399-08-15

استخدام 7 هزار پرستار در وزارت بهداشت 

اخذ مجوز استخدام 7 هزار پرستار در وزارت بهداشت معاون پرستا...

مشاهده
  • 1399-07-22

استخدام آموزش و پرورش،زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش،استخدام آموزش و پرورش در سال 99

گروه دیگری تحت عنوان ماده ۲۸ قرار است مورد پذیرش قرار گیرن...

مشاهده